标签:酒类

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

酒类外贸怎么找客户

酒类产品贸易的客户非常好开发,主要是贸易商,批发商为主,在图灵搜中类型较为明确,同时也是做酒架,包装类的终端用户群体。酒类:啤酒,烈酒,葡萄酒

在线客服
在线客服
QQ客服